Udsatte klarer det beskidte arbejde

I september 2018 etablerede Gadeliv og Værestedet “SydhavnsPedeller”. Det er en mulighed for at udsatte, der har deres dagligdag i Sydhavnen, kan deltage i oprydnings- og vedligeholdelsesopgaver. Projektet giver stor respekt for de udsatte hos kunderne, og vi arbejder med både at forøge antallet af pedeller, arbejdsdage og ikke mindst de kunder projektet lever af. I forhold til at forøge antallet af pedeller har vi særligt fokus på mulighederne i det Sociale Frikort, men også skånejobs og fleksjobs er en mulighed.

Som med vores andre projekter har SydhavnsPedeller en stor signalværdi både i forhold til vores kunder og til naboerne. SydhavnsPedeller fungerer både som gode eksempler for de sociale tilbud og som brobyggere mellem værestederne og Sydhavnens aktører. Denne funktion er vigtig for integrationen af udsatte og for de udsattes fremtid i Sydhavnen.

SydhavnsPedeller er organiseret som en arbejdsplads i sig selv og ledes af to sjakbajser, der begge er ansat pga. deres særlige livserfaringer og evner til at manøvrere i et udfordrende miljø.

Der udføres kontraktlige opgaver for Aarhus Kommune MTM og MSB, Danske Bank, Jyllands Posten, Kilden og Hindø, Kaj Ove Madsen Entr., Per Aarsleff A/S og Byggefirmaet Enggaard. Derudover udføres ad hoc-opgaver for flere naboer i Sydhavnen.

Hør hvad andre siger om Sydhavnspedellerne

SydhavnsPedeller arbejder tre dage om ugen. Pedellerne hyres fra gang til gang. I planlægningen af arbejdet tages der hensyn til den enkelte, så der bliver plads til alle. Dog må der ofte foretages lodtrækninger, da der melder sig flere til arbejdet, end der er opgaver til. Der hyres mellem 5-8 pedeller per arbejdsdag udover sjakrerne. Pedellerne er typisk aflønnet på det sociale frikort.