Udsatte klarer det beskidte arbejde

I september 2018 etablerede Gadeliv og Værestedet Sydhavnspedellerne. Det er en mulighed for at udsatte, der har deres dagligdag i Sydhavnen, kan deltage i oprydnings- og vedligeholdelsesopgaver. Projektet giver så stor respekt for de udsatte hos kunderne, at vi arbejder med både at forøge antallet af pedeller, arbejdsdage og ikke mindst de kunder projektet lever af. I forhold til at forøge antallet af pedeller har vi særligt fokus på mulighederne i det Sociale Frikort, men også skånejobs og fleksjobs er en mulighed.

Som med vores andre projekter har Sydhavnspedellerne en stor signalværdi både i forhold til vores kunder og til naboerne. Sydhavnspedellerne fungerer både som gode eksempler for de sociale tilbud og som brobyggere mellem værestederne og Sydhavnens aktører. Denne funktion er vigtig for integrationen af udsatte og for de udsattes fremtid i Sydhavnen.

Sydhavnspedellerne er organiseret som en arbejdsplads i sig selv og ledes af to sjakbajser, der begge er ansat pga. deres særlige livserfaringer og evner til at manøvrere i et udfordrende miljø.

Der udføres kontraktlige opgaver for Aarhus Kommune MTM og MSB, Danske Bank, Jyllands Posten, Kilden og Hindø, Kaj Ove Madsen Entr., Per Aarsleff A/S og snart Byggefirmaet Enggaard. Derudover udføres ad hoc-opgaver for flere naboer i Sydhavnen.

Hør hvad andre siger om Sydhavnspedellerne

Sydhavnspedellerne arbejder tre dage om ugen. Pedellerne hyres fra gang til gang. I planlægningen af arbejdet tages der hensyn til den enkelte, så der bliver plads til alle. Dog må der ofte foretages lodtrækninger, da der melder sig flere til arbejdet, end der er opgaver til. Der hyres mellem 5-8 pedeller per arbejdsdag udover sjakrerne. Pedellerne har hidtil været aflønnet med en omkostningskompensation, som man for eksempel kender fra sportsverdenen i forhold til dommere og andre, men hvor det er muligt, vil alle indtægterne fremover blive afregnet på sociale frikort.