POVERTYWALK

Hvad er en povertywalk?

Povertywalk er et godt eksempel på et meningsfuldt fællesskab. Det giver mening for guiderne at føre deltagerne rundt i byen og samtidig fortælle om deres liv og erfaringer med misbrug, psykisk sygdom og hjemløshed. Så meget at de ofte nævner den terapeutiske virkning turene har på dem. Det giver også mening i forhold til deltagerne i turene og foredragene, der ofte får et andet og mere virkelighedsnært billede af guidernes tumultariske liv. Dertil vokser deltagernes sociale forståelse og ønske om at befatte socialt udsatte som en gyldig og værdifuld del af fællesskabet/samfundet.

Povertywalk handler også om accept og inddragelse. Povertywalk er blevet en vigtig platform for ikke kun at skabe forståelse for specielle og udsatte livsforløb, men også for at skabe gode og varige koblinger til det omgivende samfund. I Sydhavnen drejer det sig tillige om de gode møder med naboerne, hvis antal om få år er mangedoblet, og som kan være afgørende for at de mange sociale tilbud har en fremtid netop her.

Siden projektets start i 2012 har mere end 60 af Værestedets brugere været guider og foredragsholdere for mange tusinde interesserede borgere. Antallet af povertywalks har været stærkt stigende igennem alle årene fra projektets start, dog med en betydelig nedgang i Corona-året 2020. Gadeliv arrangerede 155 ture i 2012 og i 2019 938 povertywalks og foredrag. I 2020 gennemførtes 530 walks og foredrag – trods alt et imponerende resultat i epidemiåret.

2021 er ramt af samme tendens som 2020 men vi imødeser efteråret med store forhåbninger.

 

"

Spændende og nyt perspektiv på Aarhus. En tur, jeg klart vil anbefale.

"

Absolut en oplevelse for både ung, midt-imellem og gammel.

"

Efter et kvarter sagde en af mine konfirmander: “Jeg føler mig rig.”

"

En tur, der gjorde dybt indtryk på os. Vi er meget taknemlige.

Vores erfaring er, at det er den personlige historie, der er drivkraften i fortællingen og derfor også har hovedfokus på turene.

Nedenfor kan du møde Allan, der guide i Aarhus. Han har fortalt sin historie Hus Forbi i forbindelse med foreningens 25 års jubilæum.

 

Hør Allans historie her