Om Værestedet

Værestedet og Det Udendørs Opholdssted

Værestedet henvender sig direkte til udsatte mennesker med misbrugs- og andre dybe psykiske og sociale problemstillinger. Værestedet er ofte første trin væk fra gaden for de mange mennesker, der, med varierende frekvens, anvender tilbuddet – pt. 250 brugere som vi kender ved navn. Værestedet er organiseret med en åben daglig værestedfunktion fra kl. 8.30 – 21.00 og åbne værksteder, kurser og samværsaktiviteter fra kl.13 til ca.15.30. Husforbi sælgere kan desuden købe aviser alle hverdage fra 8.30 til 20.00, samt lørdag og søndag fra 13.00-20.00.

Udover det pædagogiske samvær og interaktion med brugerne, der strækker sig fra bordtennis over samtaler til hår klipning, har Værestedet en vigtig funktion som kontaktsted og bindeled for brugerne til private og offentlige tilbud og hjælpefunktioner.

Værestedet er en udfordrende arbejdsplads. Vores brugere er spontane og reagerer umiddelbart på de problemer, de oplever i hverdagen. Derfor har vi en hverdag, der ofte er præget af svære problemstillinger og aggressive reaktioner herpå. Vi har et højt beredskab medarbejderne imellem og vi anvender karantæner som et pædagogisk værktøj! Karantænerne gives på grundlag af et sæt husregler, der er udviklet sammen med brugerne igennem en årrække. Karantænerne gives for eksempel på baggrund af indtagelse af narkotiske stoffer, aggressiv adfærd og trusler med våben og handel med tyvekoster og stoffer.

Det Udendørs Opholdssted (Nåleparken) på Kalkværksvej hører under Værestedet. Opholdsstedet består af et par overdækkede bænke og snart et lille toilet. Det er et slags fristed, hvor stofmisbrugere kan injicere (næsten) uden at blive forstyrret af politiet. Nåleparken anvendes af brugere fra hele byen og særligt fra Kontakthuset, Reden og Værestedet, der alle har lokaler i nærheden.

Værestedet er hjemsted for Forening Oplysning Om Gadeliv. Udover Povertywalk og foredrag arrangerer foreningen i samarbejde med Værestedet en række udviklings- og støtte muligheder for hjemløse og andre socialt udsatte. Foreningen råder desuden over en “hjælpekasse”, der i særlige tilfælde yder en kontant støtte til målgruppen.

Værestedet er ene-distributør af Husforbi i Aarhus området og er med godt 50 sælgere og et månedligt salg på ca. 10000 aviser en af landets største distributører. Husforbi har sit Jyllands-kontor i Værestedet, der fungerer som træfpunkt for sælgere, udgangspunkt for kampagner, pleje af distributionsnet med meget mere.

STEP2 er Værestedets nyeste tilbud i kategorien meningsfyldte fællesskaber. STEP2 indeholder gratisbutik med tøj som er åben tirsdag og torsdag fra kl. 10.00-12.00, kunstværksted, IT-hjælpen og et fælleskontor for SAND – Aarhus og Omegn (de hjemløses organisation) og Værestedets sociale rådgivning.

Værestedet har to overordnede mål, nemlig at erstatte manglende beskæftigelse med meningsfyldte fællesskaber og alternativ beskæftigelse (Husforbi, kurser, idræt, musik, Povertywalks og meget mere) og en målrettethed i forhold til at få vore brugeres problematikker løst i samarbejde med de øvrige kommunale indsatser. Dette forfølges med et solidt pædagogisk arbejde i et anerkendende miljø for både brugere og medarbejdere.

Os i bunden af Jægergårdsgade er ikke bare Værestedet, men en række organisationer og initiativer, der har fokus på byens udsatte og sårbare mennesker. Mødet imellem Værestedet, Forening Oplysning Om Gadeliv, hjemløseorganisationen SAND, STEP2 og ANTV – Anerkendende TV, skaber nye muligheder, samarbejder og meningsfulde fællesskaber.

Afdelingsleder: Ove Abildgaard, tlf. 29 20 84 90