Gadeliv i Aarhus

Foreningen Oplysning om Gadelivs formål er at skabe øget livskvalitet for målgruppen gennem en meningsfuld hverdag skabt af arbejdsfællesskaber, der giver økonomisk gevinst, tro på egne evner og udvidet socialt liv gennem det sociale frikort. Dertil arbejder vi for, at målgruppen accepteres som en værdig og bidragende del af det brede samfund gennem arbejdsfællesskabernes samarbejde og berøring med virksomheder, institutioner og enkeltpersoner.

Forening Oplysning Om Gadeliv, i daglig tale ‘Gadeliv’, blev stiftet i september 2011 i de fysiske rammer af det kommunale værested ‘Værestedet’ i Aarhus. Foreningen blev dengang stiftet for at kunne starte projektet PovertyWalk. Projektet kan nemlig ikke rummes i en almindelig kommunal ramme, hvor blandt andet kontanter er afskaffet. Stifterne af Gadeliv var alle medarbejdere eller tidligere medarbejdere i det kommunale Værestedet, der havde et ønske om at kunne tilbyde brugerne en meningsfuld beskæftigelse, hvor de umiddelbart kunne gøre brug af deres viden om at leve på gaden. Fra 1. august 2021 rykkede Gadeliv i egne lokaler med egne ansatte og kappede navlestrengen til Værestedet.

PovertyWalk-projektet viste sig hurtigt at være bærende. Antallet af PovertyWalks er vokset fra år til år, og fra 2020 til og med 2022 har vi gennemført 753 ture og foredrag hvert år med coronaens begrænsninger. En succes der hænger nøje sammen med, at mange af guiderne har udviklet sig fra modløse brugere til kompetente medarbejdere med flair for formidling. Det gav vores lille forening mod på at skabe nye arbejdsfællesskaber med plads til udvikling og beskæftigelse til så mange som muligt.

I dag rummer foreningen følgende arbejdsfællesskaber: PovertyWalk, SydhavnsPedeller, Pant for Pant og Sydhavnens Ambassadørkorps. Desuden har Gadeliv siden efteråret 2016 drevet Herberget Skrænten. Skrænten har til huse i et tidligere fritidshjem og råder dertil over 5 campingvogne.
Ved udgangen af 2022 havde vi godt 85 medarbejdere, heraf 72 med socialt frikort.

Ved siden af ovenstående arbejder vi projektorienteret med mindre aktiviteter omkring temaerne naboskab i Sydhavnen, demokrati, kultur og formidling af socialt udsattes liv og situation.

Bliv endnu klogere på Gadeliv ved at læse mere her:
Undersøgelse af Foreningen Gadelivs fællesskaber, deres værdi for deltagerne og positive effekt.
Gadelivs metodiske og socialfaglige tilgang.
Gadelivs forandringsteori.

KONTAKT:
Skriv til gadeliv.aarhus@gmail.com eller ring på 2294 1416 eller 4233 9803
Adressen er Jægergårdsgade 164b, 8000 Århus. Vi er bag den gule dør og har åbent alle hverdage kl. 9 – 15.